Kilka zdań na temat powodów napisania tej książki Pomysł napisania tej książki zrodził się kilka lat temu na kanwie moich zainteresowań wpł...

Read More

PRZEDMOWA

Całe kursy uniwersyteckie poświęcone są psychologii widzenia [chociaż], w rzeczywistości wciąż nie jest dla nas jasne, w jaki sposób cokolwi...

Read More

WSTĘP

OSTROŚĆ WIDZENIA Zakres widzenia dołkiem centralnym Fotoreceptory i pole recepcyjne komórki zwojowej Ostrość widzenia dołkiem centralnym i pery...

Read More

KSZTAŁT

JAK MÓZG WIDZI BARWY? Szczypta filozofii na początek Wypełnianie konturów czy konturowanie barwnych plam? Trójchromatyczna teoria Younga-Helmholt...

Read More

BARWA

TRZECI WYMIAR Przestrzeń widziana okiem Cykolpa Trzy grupy jednoocznych wskaźników głębi Tożsamość rzeczy, jako fundament widzenia wzdłuż tr...

Read More

GŁĘBIA

OKORUCHOWE KORELATY PIĘKNA Co to znaczy, że coś jest piękne? Doświadczenie i sąd estetyczny Okoruchowe wskaźniki procesów umysłowych Fiksacje...

Read More

PIĘKNO

Ta książka nie ma zakończenia. Jest ona zaledwie wprowadzeniem do neurokognitywnej teorii obrazu, a trudno jest pisać zakończenie do wprowadzenia...

Read More

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Ahnelt, P. K., Kolb, H., Pflug, A. R. (1987). Identification of a subtype of cone photoreceptor, likely to be blue sensitive, in the human retina. Th...

Read More

BIBLIOGRAFIA