IMAGIA
W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu

Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza jest najbardziej wyrafinowaną formą prezentacji istoty obrazu i - w pewnym sensie - istoty widzenia w ogóle. Jest syntezą chwilowych aktów percepcji i wyobraźni wzrokowej zarazem, ograniczonych mglistą ramą uwagi.