IMAGIA

W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu Czarny kwadrat na białym tle Kaz­imierza Malewicza jest najbardziej wyrafi­nowaną for­mą prezen­tacji isto­ty obrazu i — w pewnym sen­sie — isto­ty widzenia w ogóle. Jest syn­tezą chwilowych aktów per­cepcji i wyobraźni wzrokowej zarazem, ogranic­zonych mglistą ramą uwa­gi.     o autorze | nagrody | licencja